Zo her­ken je een burn-out — en zo doe je er wat aan

bron: NRC, Geer­tje Tuen­ter, 3 febru­a­ri 2016 Uit­ge­put. Een op de zeven wer­ken­de Neder­lan­ders heeft last van burn-out­­klach­­ten als over­ver­moeid­heid en emo­ti­o­ne­le uit­put­ting. Grijp in voor het hele­maal mis­gaat. Door regel­ma­tig te leven en te spor­ten, maar voor­al door te vra­gen: hoe maak ik mijn baan leu­ker? We begin­nen met een test­je. Hier zijn alvast de moge­lij­ke Lees meer …

Hoe ade­men tegen stress helpt

Ieder­een die werkt heeft te maken met werk­druk. Maar hoe je ermee omgaat, dat maakt het ver­schil. Wan­neer je weet wat stress ver­oor­zaakt en wat het met je doet, kun je het aan­pak­ken. En dat maakt werk een stuk werk­baar­der. Werk­druk­kam­pi­oen onder­wijs Een sec­tor waar­in werk­druk een groot pro­bleem vormt, is het onder­wijs. Onder­zoek van Lees meer …

Start In Balans­trai­ning Fries­land Col­le­ge

Op vrij­dag 4 sep­tem­ber is ROC Het Fries­land Col­le­ge begon­nen met de trai­ning “omgaan met con­flict en agres­sie” (In Balans Trai­ning).  We zijn begon­nen met het trai­nen van de onder­steu­nen­de dien­sten, de men­sen die vaak con­tact heb­ben met leer­lin­gen en ande­ren bui­ten de les­uren en/of bui­ten de les­lo­ka­len. De trai­nin­gen (3x op rij op de Lees meer …

Start Dare! Trai­ning & Advies

Eind mei is Rond­om­zorg VOF opge­gaan in de Rond­om­zorg Groep, met daar­on­der Rond­om­zorg BV en Dare! Trai­ning & Advies BV. Alle trainings‑, des­­kun­­dig­heids­­­be­­vor­­de­rings- en advies­ac­ti­vi­tei­ten van Dani­ël­le Rubingh en René de la Por­te zul­len onder­no­men wor­den van­uit dit nieu­we plat­form. Daar­naast zal ook een aan­tal men­sen met wie zij samen­wer­ken via dit nieu­we bedrijf hun Lees meer …