De groeps­trai­ning “Het voor­deel van veer­kracht” suc­ces­vol

De eer­ste groep van 8 mede­wer­kers van de Rond­om­zorg B.V. heeft de groeps­trai­ning “Het voor­deel van Veer­kracht” suc­ces­vol afge­rond. In 4 maan­dag­avon­den leer­den deze mede­wer­kers in de zorg zelf­ma­na­ge­ment tech­nie­ken waar­mee ze veer­krach­ti­ger in het leven en hun werk kun­nen staan en de scha­de­lij­ke effec­ten van stress op hun gezond­heid aan kun­nen pak­ken.