Start Dare! Trai­ning & Advies

Eind mei is Rond­om­zorg VOF opge­gaan in de Rond­om­zorg Groep, met daar­on­der Rond­om­zorg BV en Dare! Trai­ning & Advies BV. Alle trainings‑, des­kun­dig­heids­be­vor­de­rings- en advies­ac­ti­vi­tei­ten van Dani­ël­le Rubingh en René de la Por­te zul­len onder­no­men wor­den van­uit dit nieu­we plat­form. Daar­naast zal ook een aan­tal men­sen met wie zij samen­wer­ken via dit nieu­we bedrijf hun acti­vi­tei­ten onder­ne­men en bun­de­len.