In Balans Her­ha­lings­trai­nin­gen

Situ­a­ties met con­flict of agres­sie doen zich vaak onver­wachts voor. Een keer per jaar een her­ha­lings­trai­ning is dan onvol­doen­de om de vaar­dig­he­den op peil te hou­den. Om die reden biedt Rond­om­zorg om weke­lijks te trai­nen en vaar­dig­he­den uit te brei­den.

Onze trai­ners hel­pen men­sen op een speel­se wij­ze hun vaar­dig­he­den in het omgaan met span­nen­de situ­a­ties. het is wel nood­za­ke­lijk dat een deel­ne­mer aan­toon­baar een uit­ge­brei­de trai­ning In Balans, CFB, of ver­ge­lijk­baar heeft onder­gaan.