Nieuw Woel­wij­ck

Voor Nieuw Woel­wij­ck in Sap­pe­meer heeft Dare! Trai­ning en Advies een trai­ning op maat gemaakt. Uit­gaan­de van de trai­ning “In Balans — Omgaan me Con­flict en Agres­sie” heb­ben wij samen met de direc­tie en gedrags­we­ten­schap­pe­lij­ke staf van Nieuw Woel­wij­ck uit­gangs­pun­ten opge­steld. Nu drie jaar ver­der is door con­ti­nu met elkaar in gesprek te blij­ven een op hun situ­a­tie toe­ge­past stuk maat­werk ont­staan.